Over mij

Vanuit belangstelling voor het hoe, waarom en waardoor we denken en doen zoals we denken en doen heb ik HBO Psychologie gestudeerd met specialisatie Counseling en Mediation.

Al gauw ontstond de wens om mensen met klachten en problemen op gebied van (psychische) gezondheid en welzijn te begeleiden naar verbetering. 

De Cognitieve Gedragstherapie (CGT) als methodiek sprak mij tevens erg aan en ik heb mij daar vervolgens in verdiept. Acceptance and Commitment Therapie (ACT) wordt de 3e generatie CGT genoemd. Voor mij is deze opleiding een eigentijdse update van CGT geweest.

Ik heb ter aanvulling en uitbreiding van kennis en vaardigheden veel trainingen en opleidingen gevolgd, gericht op diverse doelgroepen en voor de behandeling van uiteenlopende klachten en problemen. Uitgebreide medische kennis, de opleiding Voedingsdeskundige en Gezinstherapie (systeemtherapie en relatietherapie) zijn goede aanvullende kennisgebieden voor mijn holistische aanpak. 

Aan leefstijl geef ik veel aandacht omdat preventie, aandoeningen en ziekten voorkómen, de kortste weg is naar Welzijn in de breedste zin van het woord. 

Op deze manier werk ik eclectisch-integratief en dat past goed bij mij. 

De Steh

De Steh staat voor ‘de plek, de (boeren)plaats’.

Opgegroeid op deze zelfde plek in het weidse agrarische productiegebied is dit voor mij ‘the place to be’ in mijn praktijk aan huis met rondom de mogelijkheid tot activiteiten en (wandel)gesprekken. 

Duurzaamheid en biodiversiteit krijgen ook hier steeds meer ruimte wat maakt dat natuurlijke flora en fauna zich steeds beter op ‘de steh’ voelen.

In de praktijk

Onze eerste afspraak (na aanmelden) is een gratis kennismakingsgesprek (<1/2 uur) waarin we jouw situatie verkennen en een passend traject bespreken.  Jij bepaalt dan of je verder gaat met het voorgestelde traject.

Ik bied psychosociale en psychotherapeutische Counsellingsgesprekken. De gesprekken worden altijd aangevuld met praktische oefeningen en huiswerkopdrachten.

De verschillende werkvormen die ik inzet zijn onder meer: ACT (Acceptence and Commitment Therapy), Mindfulness, Opstellingen, Creatieve werkvormen, Wandelsessies.

Meer inzicht en uitzicht op verbetering zullen je groeiende kracht en zelfvertrouwen geven.

Als ik denk dat er andere expertise nodig is zal ik je adviseren en doorverwijzen.

Opleidingen: 

HBO Psychologie (Saxion Next)

CGT- werker (RINO Amsterdam)

ACT (Civas)

ea