Over mij

Vanuit belangstelling voor het hoe, waarom en waardoor we denken en doen zoals we denken en doen heb ik HBO Psychologie gestudeerd met specialisatie Counseling en Mediation.

Al gauw ontstond de wens om mensen met klachten en problemen op gebied van (psychische) gezondheid en welzijn te begeleiden naar verbetering. 

De Cognitieve gedragstherapie (CTG) sprak mij tevens erg aan en daarom heb ik mij daar vervolgens in verdiept. Acceptance and Commitment Therapie (ACT) wordt de 3e generatie CGT genoemd. Voor mij is deze opleiding een eigentijdse update van CGT geweest.

Ik heb ter aanvulling en uitbreiding van kennis en vaardigheden veel trainingen en opleidingen gevolgd, gericht op diverse doelgroepen en voor de behandeling van uiteenlopende klachten en problemen. Uitgebreide medische kennis, de opleiding Voedingsdeskundige en Gezinstherapie zijn goede aanvullende kennisgebieden voor mijn holistische aanpak. 

Leefstijlaspecten krijgen daarin veel ruimte omdat ziekten voorkomen natuurlijk de kortste weg is naar welzijn. 

Op deze manier eclectisch-integratief werken past goed bij mij. 

De Steh

De Steh staat voor ‘de plek, de (boeren)plaats’.

Opgegroeid op deze zelfde plek in het weidse agrarische productiegebied is dit voor mij ‘the place to be’ in mijn praktijk aan huis met rondom de mogelijkheid tot activiteiten en (wandel)gesprekken. 

Duurzaamheid en biodiversiteit krijgt ook hier steeds meer grond aan de voet wat maakt dat natuurlijke flora en fauna zich steeds beter op ‘de steh’ voelen.

In de praktijk

Onze eerste afspraak is een gratis kennismakingsgesprek waarin we jouw situatie verkennen en een passend traject bespreken.  Jij bepaalt dan of je verder gaat met het voorgestelde traject.

Ik bied psychosociale en psychotherapeutische Counsellingsgesprekken. De gesprekken worden altijd aangevuld met praktische oefeningen en huiswerkopdrachten.

Een luisterend oor en meer inzicht zullen je groeiende kracht en zelfvertrouwen ondersteunen.

De verschillende werkvormen die ik inzet zijn onder meer: ACT (Acceptence and Commitment Therapy), Mindfulness, Opstellingen, Creatieve werkvormen, Wandelsessies.

Als ik denk dat er andere expertise nodig is zal ik je adviseren en doorverwijzen.